PVC TRAKE ZA PANELE

Trake za panele predstavljaju inovativan proizvod koji sprečava neželjene poglede prema Vašem dvorištu. PVC trake za ogradu provlače se kroz panelnu ogradu i dobija se netransparentna barijera odnosno neprovidna ograda.
Trake za panelne ograde idu u kombinaciji sa panelnim ogradama što daje visokozaštitnu, visoko kvalitetnu, neprovidnu ogradu koja je otporna na sve vremenske uslove.
Trake su izrađene od plastike visokog kvaliteta sa UV stabilizatorima koji sprečavaju promenu strukture usled uticaja sunca tokom dužeg vremenskog perioda. Mogu biti glatke ili rebraste.

OGRADA PO VAŠIM MERAMA

+381 35 245 831