HEKSAGONAL PLETIVO

Heksagonal pletivo se najčešće koristi u živinarstvu. Pletivo heksagonalnog otvora od pocinkovane žice izrađuje se u visinama 1, 1.2 i 1.5 m.
Otvori okaca su 12.5, 26, 32, 55 i 75 mm. Debljina žice je 0.65 – 1.6 mm

PVC heksagonalno pletivo se izrađuje od elektrogalvanizovane plastificirane žice Φ 1 mm.

OGRADA PO VAŠIM MERAMA

+381 35 245 831