GRIF PLETIVO

Grif pletivo se izrađuje od svetlo vučene žice Φ 3.1, 3.4 i 3.8 mm sa otvorima 50 x 50, 30 x 30 i 20×20. Table su standardnih dimenzija 1 x 2 m. Grif pletiva se koriste za izradu ograda, kapija a zbog svoje čvrste konstrukcije služe i za izradu kaveza, zaštitnih rešetaka na izlozima …

OGRADA PO VAŠIM MERAMA

+381 35 245 831