HEKSAGONAL PLETIVO

Heksagonal pletivo se najčešće koristi u živinarstvu. Pletivo heksagonalnog otvora od pocinkovane žice izrađuje se u visinama 1, 1.2 i 1.5 m.
Otvori okaca su 12.5, 26, 32, 55 i 75 mm. Debljina žice je 0.65 - 1.6 mm

PVC heksagonalno pletivo se izrađuje od elektrogalvanizovane plastificirane žice Φ 1 mm.

Φ žice (mm) Otvor (mm)
1.0 13
1.0 16
1.0 20
1.0 25

  • Tradicija
  • Kvalitet
  • Kvantitet
  • Povoljne cene
  • Ugradnja
  • Tehnička podrška