GRIF PLETIVO

Grif pletivo se izrađuje od svetlo vučene žice Φ 3.1, 3.4 i 3.8 mm sa otvorima 50 x 50 i 33 x 33. Grif pletiva se koriste za izradu ograda, kapija a zbog svoje čvrste konstrukcije služe i za izradu kaveza, zaštitnih rešetaka na izlozima ...

  • Tradicija
  • Kvalitet
  • Kvantitet
  • Povoljne cene
  • Ugradnja
  • Tehnička podrška